Bepalinge

Omvang en wysiging van die ooreenkoms

Jy stem in tot die terme en voorwaardes uiteengesit in die ooreenkoms met betrekking tot jou gebruik van die webwerf. Die ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen jou en Die Programmatuur met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en maak voorgaande of hedendaagse ooreenkomste, verteenwoordigings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf nietig. Ons kan die ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke wysig, sonder spesifieke kennisgewing aan jou. Die nuutste ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en jy behoort die ooreenkoms te lees voordat jy die webwerf gebruik. Deur voortdurend gebruik te maak van die webwerf en/of dienste, stem jy hiermee in om te voldoen aan al die terme en voorwaardes wat op daardie tydstip in die ooreenkoms vervat is. Jy behoort daarom gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge te kontroleer.

VEREISTES

Die webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat kontrakte kan aangaan binne die toepaslike wet. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die webwerf en/of dienste te gebruik nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Seller Dienste

Durch das Ausfüllen der entsprechenden Bestellformulare können Sie bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen von der Website erhalten oder versuchen, diese zu erhalten. Die auf der Website angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen können Beschreibungen enthalten, die direkt von den Herstellern oder Vertreibern der Drittanbieter stammen. TheSoftware stellt nicht dar und garantiert nicht, dass die Beschreibungen solcher Artikel genau oder vollständig sind. Sie verstehen und stimmen zu, dass TheSoftware in keiner Weise für Ihre Unfähigkeit verantwortlich oder haftbar ist, Produkte und/oder Dienstleistungen von der Website zu erhalten oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Verkäufer, dem Vertreiber und den Endverbrauchern des Produkts zu haben. Sie verstehen und stimmen zu, dass TheSoftware Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für etwaige Forderungen in Zusammenhang mit den auf der Website angebotenen Produkten und/oder Dienstleistungen haftbar gemacht werden kann.

KONTANTHEIDSMEDISIEN

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosiepryse en ander toekennings deur middel van kontantheldsmedisies aan. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike inskrywingsvorm vir die kontantheldsmedisie, en deur in te stem met die Amptelike Reëls van die kontantheldsmedisie wat op elke kontantheldsmedisie van toepassing is, kan jy die kans kry om die promosiepryse te wen wat deur elke kontantheldsmedisie aangebied word. Om aan die kontantheldsmedisies op die webwerf deel te neem, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige kontantheldsmedisie-registrasiedata te voorsien. TheSoftware het die reg om enige kontantheldsmedisie-registrasiedata af te keur waar dit bepaal word, na die uitsluitlike oordeel van TheSoftware, dat: (i) jy enige gedeelte van die Ooreenkoms skend; en/of (ii) die kontantheldsmedisie-registrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag op enige tyd, na sy uitsluitlike goeddunke, die kriteria vir registrasiedata verander.

LISENSIEVERLENING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word jy ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie toegeken om toegang tot en gebruik van die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te hê in ooreenstemming met die Ooreenkoms. Die sagteware mag hierdie lisensie enige tyd en om enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of by enige inligtingterugwinningstelsel, elektronies of meganies, ingesluit word nie. Jy mag die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan nie gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompileer, disassemleer, omgekeerde ingenieurswese of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die Ooreenkoms verleen word nie. Jy mag nie enige toestel, sagteware of roetine gebruik of pogingge doen om met die behoorlike werking van die webwerf in te meng nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitensporig swaar las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of die dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander aangeleenthede wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste word beskerm deur toepaslike outeursregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte nie). Die kopieëring, herverdeling, publikasie of verkoop deur jou van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Die stelselmatige ophaling van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skraap of data-onttrekking om direk of indirek ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verwerf nie eienaarskapregte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiaal wat op die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste beskou of daardeur ervaar word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en via die dienste, deur TheSoftware, maak nie ‘n verwydering van enige reg in of tot sodanige inligting en/of materiaal nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur die dienste verskyn, is die eiendom van hulle onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike geskrewe toestemming is streng verbode.

DIE SKAKELS NA DIE WEBWERF, MEDE-ILDING, “FRAME” EN/OF VERWYSING NA DIE WEBWERF WORD VERBODEN

Tensy TheSoftware uitdruklik gemagtig het, mag niemand die webwerf, of dele daarvan (insluitend maar nie beperk tot logo’s, handelsmerke, handelsmerke of kopiereg-materiaal), skakel na hul eie webwerf of webfasiliteit om enige rede nie. Verder is dit streng verbode om die webwerf te “frame” en/of die Uniform Resource Locator (URL) van die webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media sonder die voorafgaande, uitdruklike, skriftelike toestemming van TheSoftware te verwys. U stem spesifiek daarmee in om saam te werk with with die webwerf om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te beëindig, soos van toepassing. U erken hiermee dat u aanspreeklik sal wees vir enige skade wat daarmee gepaard gaan.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Ons behou die reg in ons eie diskresie om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te redigeer en/of te verwyder.

DISCLAIMER VIR SKADE VEROORSAAK DEUR AFGELAAI

Besoekers laai inligting af vanaf die Webwerf op hul eie risiko. Die Sagteware gee geen waarborg dat sulke aflaaie vry is van besmettende rekenaar kodes, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

INDEMNIFICATION

U yaqaheleza ukuhlawulisana nokuvikela i-Software, umalungu kanye nemiphakathi yakho, claimede kanye nomkhuba wonke, abafundi, amadirekithi, abasebenzi, abangabasebenzi basekuqaqumbezela noma izinhlangano zingine, nezinqubomgomo, izindleko (okuyinto abalungeleyo uhlelo olunjengemanqaku yeziNgxoxo, izigqila neziGqwetha, umhlengi, inkuselelo, izigqila kanye noma inkinobho yokwabelana kwabanye abantu noma abantu abanye. Izinhloso zalesi sicelo zikhulisa i-Software, malungu kanye nemiphakathi yakho, claimede kanye nabahlengi, amadirekithi, abafundi, abafishane, abanikazi, amaqiniso, abathengisi noma abathengisi. Noma yiziphi izindawo futhi izinkampani akanakho ulindele yokuthola nokubambisana leziZinhloso phakathi kwakho ngendlela yayo.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die webwerf kan skakels na en/of verwysings na ander internetwebwerwe en/of bronne verskaf, insluitend maar nie beperk tot dié wat deur Derde Partyverskaffers besit en bedryf word. Omdat TheSoftware geen beheer het oor sulke derde party webwerwe en/of bronne nie, erken en aanvaar jy hiermee dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party webwerwe en/of bronne nie. Verder bevorder TheSoftware nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleid, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal op of beskikbaar van sulke derde party webwerwe of bronne nie, of vir enige skade en/of verlies daaruit voortspruit nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Gebruik van die Webwerf en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasiedata en/of materiaal wat u indien deur of in samehang met die Webwerf, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting aangaande u gebruik van die Webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur u voorsien is, te gebruik in ooreenstemming met die voorwaardes van ons Privaatheidsbeleid. Klik hier om ons Privaatheidsbeleid te sien.

Enige poging deur enige individu, al dan nie ‘n TheSoftware-klant, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, manipuleer, vandaliseer en/of andersins te bemoeilik, is ‘n oortreding van die straf-en burgerwet en TheSoftware sal enige en alle remedies in hierdie verband teen enige individu of entiteit wat oortree, volgens die volste omvang toelaatbaar deur die wet en billikheid, met vlyt nastreef.