Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring biedt kennisgeving van de normen en voorwaarden waarin de Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers wordt verstrekt aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de Software, waaronder The Software en The Software. Deze privacyverklaring biedt kennisgeving van onze informatieverzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraag openen, resumé-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw resumé indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wilt dat de software deze informatie al dan niet gebruikt voor aanvullende doeleinden. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van de software te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We doen dit niet voor als een ‘rijk worden schema’, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonsgebonden (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice en websitebehoeften. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software-services te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze sites openbaar maakt en raadt aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal- en federaal niveau in elke onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende illegale activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Het kan nodig zijn om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elke soort te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is of passend is om de software te kunnen bedienen; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een deel van haar belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat met de opvolging van de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van door de software verzamelde informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.