Политика за поверителност

Като кликнете върху „Продължи“, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да откажете по всяко време чрез линка в дъното на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки, който посещава нашите уебсайтове. Настоящото изявление за поверителност дава осведомление за стандартите и условията, под които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в глобалната мрежа, притежание и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Настоящото изявление за поверителност осведомява за нашите практики по събиране на информация и начините, по които вашата информация може да се използва. Политиката може да бъде променена от време на време, затова моля, проверете периодично тази информация.

A. Лична идентификационна информация:

Обикновено софтуерът получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, отворят билет за поддръжка на клиенти, предоставят информация от резюме за възможности за заетост или ни изпратят имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате резюме или поискате определен вид информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на конкретната ви заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на софтуера. Без указания от вас софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви уведоми за допълнителни услуги и продукти, предлагани от групата на компаниите на софтуера, упълномощените агенти на софтуера и другите доставчици на стоки и услуги, с които софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви бъдат интересни.

Примерите, използвани в тези материали, не трябва да се разглеждат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалби зависи изцяло от лицето, използващо нашите продукти, идеи, техники и положените усилия. Ние не твърдим, че това е „схема за бързо обогатяване“, и не трябва да го разглеждате по такъв начин.

Б. Не Лично-Идентифицируема (Обща) Информация:

Общо казано, Софтуерът събира автоматично някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от клиентска услуга и уебсайта. Постигаме това като използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с индивидуална информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с никаква самоличност-идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получавате „бисквитка“, и можете да я откажете.

C. Вашата хостингова уебсайт, сървър, дъски за обяви, форум, сайтове на трети лица:

Информацията, която разкривате на публично място, включително на всяко дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да Ви предостави като част от услугите на Софтуера, е достъпна за всеки, който посети това място. Софтуерът не може да гарантира защита на информацията, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на Софтуера съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани със Софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителността на тези посещения.

D. Изключения и ограничения:

Безпристрастно на изложеното по-горе и съгласно приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с държавни, местни и федерални органи при всяко разследване, свързано със съдържанието (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всякакъв потребител на Услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели на осъществяване на такава сътрудничка и мерки и в съответствие с приложимите закони, може да бъде изискано от Софтуера да разкрие лични идентифицируеми данни. Освен това, Софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регламент или искане от правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Софтуера; или за защита на правата или имота на Софтуера или на други. Свързано със потенциалната продажба или прехвърляне на някое от своите интереси в Софтуера и Софтуера и други сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и другата информация, предоставена на Софтуера) на трета страна, която се концентрира в бизнеса с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на Софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и съхранявана от Софтуера; и се съгласява със задълженията на това политическо изявление.