Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” nám udělujete souhlas s tím, že vám budeme zasílat e-maily týkající se našich nabídek. Pokud si přejete již neobdržívat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato zpráva o ochraně soukromí poskytuje upozornění na standardy a podmínky, kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webů na World Wide Webu, které vlastní a provozuje Software, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zpráva o ochraně soukromí poskytuje upozornění na naše postupy při sběru informací a způsob, jakým mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času změnit, proto se pravidelně vracejte, abyste si tuto informaci přečetli.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle přijímá konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se zapisují k službám, otevírají lístek na zákaznickou podporu, poskytují informace o životopisu pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, platbě za služby pomocí platební karty, odeslání životopisu nebo vyžádání určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace společnosti Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Většinou vám bude poskytnuta možnost vybrat si, zda chcete nebo nechcete, aby Software tyto informace používal pro další účely. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením zasílat vám oznámení a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud nedostane žádné pokyny od vás, může Software využívat informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, pověřenými agenty společnosti Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělku. Potenciální výdělek je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nespochybňujeme to jako „schéma pro zbohatnutí“, a neměli byste to tak vnímat.

B. Nepřímo identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně nabízí Software některé obecné informace automaticky. Obecné informace neodhalují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Software. Software tyto informace sbírá za účelem určení potřeb zákaznické podpory a webových stránek. Dosáhneme toho pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi informací přizpůsobených službám softwaru). Software nespojuje informace, které jsou získávány tímto způsobem, s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš Software hostovaný webových stránkách, server, nástěnky, fórum, webové stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakékoli nástěnky, diskusní místnosti nebo webové stránky, kterou Vám poskytuje Software jako součást služeb Software, jsou dostupné komukoli, kdo navštíví toto místo. Software nemůže zajistit ochranu jakýchkoli informací, které zveřejníte na těchto místech. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nesouvisejí se Softwarem. Software nemůže ochránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prohlédli prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřestože je uvedeno výš, a v souladu s platnými zákony, Software úplně spolupracuje s místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací poslaných Softwarem) nebo údajně protiprávními činnostmi jakéhokoli uživatele Služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být od Softwaru vyžadováno oznámení osobně identifikovatelných informací. Kromě toho může Software rozhodnout o monitorování oblastí komunikace jakéhokoli druhu, aby uspokojil jakýkoli zákon, nařízení nebo vládní žádost; pokud je takové oznámení nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo pro ochranu práv nebo majetku Software nebo jiných osob. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu ve Softwaru a ve společnosti vlastnící Softwaru a dalších stránkách, Software si vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale nejen jména, adresních informací a dalších informací, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že bude nástupcem Softwaru, co se týká údržby a ochrany informací, které shromažďuje a udržuje Software; a souhlasí s povinnostmi uvedenými v této politice.