Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v Dohodě týkající se vašeho používání webové stránky. Dohoda představuje jedinou a pouze dohodu mezi vámi a softwarem týkající se vašeho používání webové stránky a překračuje všechny předchozí nebo současné dohody, zastoupení, záruky a/nebo porozumění týkající se webové stránky. Můžeme dohodu čas od času upravit podle našeho výhradního uvážení, bez konkrétního upozornění. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webové stránce a měli byste si před použitím webové stránky dohodu přečíst. Vaším pokračujícím používáním webové stránky a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v dohodě platných v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze pro fyzické osoby, které mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnáct (18) let. Pokud jste mladší osmnáct (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejce

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Na webových stránkách se mohou nacházet výrobky a/nebo služby, které mají popisy poskytované přímo výrobci nebo distributory třetích stran poskytovatelů takových položek. Software neručí ani nedává žádnou záruku, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek ani za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem nebo spotřebiteli koncovými uživateli v souvislosti s produktem. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software vám ani žádné třetí straně nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky související s jakýmkoli nabízeným výrobkem a/nebo službou na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí promoční ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytováním skutečných a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují k jednotlivým soutěžím, se můžete zúčastnit a mít šanci vyhrát promoční ceny nabízené v každé soutěži. Chcete-li se zúčastnit soutěží, které jsou uvedeny na webové stránce, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím skutečných, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli údaje o registraci do soutěže, pokud se výlučným a jediným rozhodnutím TheSoftware zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registrace, a to podle svého výhradního uvážení.

POVOLENÍ K POUŽITÍ

Jako uživatel webové stránky vám je uděleno neexkluzivní, nevratné a omezené oprávnění přistupovat na webovou stránku a používat ji, obsah a příslušný materiál v souladu s dohodou. Společnost TheSoftware si může toto oprávnění kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu. Webovou stránku a obsah můžete používat pouze na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/ nebo služeb nesmí být reprodukována v žádné formě nebo začleněna do žádného elektronického ani mechanického informačního systému. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajmout, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, převrátit inženýrství nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/ nebo služby nebo jejich jakoukoli část. Společnost TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v dohodě výslovně udělena. Není povolené používat žádné zařízení, software nebo rutinu, které by narušovaly nebo se pokoušely narušovat správné fungování webové stránky. Není povoleno podnikat žádné akce, které by přenášely nespravedlivý nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu společnosti TheSoftware. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/ nebo služby není přenosné.

PROPRIETARY RIGHTS

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a ostatní záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny v souladu s příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými právy (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví). Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové získání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb pomocí automatizovaných prostředků nebo jiným způsobem, jako je například scraping nebo extrakce dat, za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře je zakázáno bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware. Nepřipadají vám do vlastnictví žádná práva vlastnictví na jakýkoliv Obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na Webové stránce, Obsahu, Soutěží a/nebo Službách. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce, nebo pomocí Služeb společností TheSoftware neznamená odstoupení od práv na tato informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechna s nimi související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SOUHRNNÉ OZNAČENÍ (“CO-BRANDING”), “FRAMING” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud nebude výslovně povoleno společností TheSoftware, nikdo nesmí provést hyperodkaz na webové stránky (včetně, ale nejen, logotypů, obchodních značek, ochranných známek či autorských materiálů) na své webové stránky či svůj web pro jakýkoli důvod. Dále je přísně zakázáno ”framing” webových stránek či odkazování na URL adresu webových stránek v jakékoliv komerční či nekomerční médií bez předchozího písemného souhlasu společnosti TheSoftware. Souhlasíte, že budete spolupracovat se společností TheSoftware na odstranění nebo zastavení jakéhokoli takového obsahu či činnosti. Tímto potvrzujete, že budete odpovědní za jakékoliv a veškeré s nimi související škody.

UPRAVOVÁNÍ, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

Vyhrazujeme si právo upravovat a/nebo mazat jakýkoli dokument, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software nezaručuje, že taková stahování jsou bez poškození počítačovými kódy, včetně, ale neomezeně na, viry a červy.

POKRYTÍ ŠKODY

Souhlasíte se zaplacením náhrady škody a ponecháním The Softwareu, každého z jejich matky, dceřiných společností a partnerských společností, každého z jejich příslušných členů, funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolubranderů a/nebo jiných partnerů, nedotčenými jakýmikoli nároky, výdaji (včetně rozumných nákladů na právní služby), škodami, žalobami, náklady, požadavky a/nebo soudními rozhodnutími, které jakákoliv třetí strana podala kvůli nebo vyplývající z: (a) vašeho používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do soutěže; (b) vašeho porušení dohody; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem pro The Software, každého z jejich matek, dceřiných společností a/nebo partnerských společností, každého z jejich příslušných funkcionářů, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, poskytovatelů licencí, dodavatelů a/nebo právních zástupců. Každá z těchto fyzických osob a subjektů má právo uplatnit a vymáhat tyto ustanovení přímo proti vám vlastním jménem.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkazovat na ně, včetně, ale neomezeně, těch, které jsou vlastněny a provozovány Třetími poskytovateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto potvrzujete a souhlasíte, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware nedoporučuje a nenese odpovědnost za jakékoli smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na takových webových stránkách nebo zdrojích, nebo za jakékoli škody a/nebo ztráty vyplývající z jejich používání.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Použití webové stránky a všechny komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které podáte prostřednictvím nebo v souvislosti se webovou stránkou, podléhají našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo použít veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a jakéhokoli dalšího osobně identifikovatelného údaje poskytnutého vám v souladu s podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení našich zásad ochrany soukromí klikněte zde.

Jakýkoliv pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, poškodit vandalizovat a/nebo jiným způsobem rušit provoz webových stránek je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude pečlivě sledovat veškeré opravné prostředky v této souvislosti proti jakémukoliv jednotlivci nebo subjektu, který se prokáže jako viník, a to v plném rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.