Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive indsendt på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gyldig på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørstjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreskemaer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. Produkterne og/eller tjenesterne, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, som er leveret direkte af tredjepartsproducenterne eller distributørerne af sådanne genstande. Softwaren garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne genstande er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjeparter for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionspræmier og andre præmier gennem konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for en chance for at vinde de promotionspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne, der præsenteres på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger til konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmelding, hvor det er fastslået, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) den konkurrencetilmelding, du har angivet, er ufuldstændig, svigagtig, en duplikat eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdataene efter eget skøn.

LICENSE GRANT

Som bruger af websitet gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge websitet, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du må bruge websitet og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje ud, leje, sælge, ændre, dekompilere, adskille, omvendtudvikle eller overføre websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit gives i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre websitets korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwares infrastruktur. Din ret til at bruge websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

Ophavsrettigheder

Indhold, organisation, grafik, design, kompilering, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende websiden, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk udvinding af materiale fra websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med det formål at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der er set på eller gennem websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelsen af information eller materiale på websiden eller via tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafik, ikoner og tjenestenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på websiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af nogen varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTEDET, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTEDET ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, er det forbudt for nogen at lægge hyperlinks til webstedet eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres eget websted eller weblokation af nogen årsag. Yderligere er det strengt forbudt at ‘frame’ webstedet og/eller referere Uniform Resource Locator (‘URL’) fra webstedet i kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet, hvis relevant. Du anerkender herved, at du kan holdes ansvarlig for enhver form for skade forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVAARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORVOLDT VED DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde og beskytte TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, medvaremærker og/eller andre partnere, mod eventuelle krav, omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer), skadeserstatninger, retssager, omkostninger, krav og/eller domme af enhver art, der er fremsat af tredjemand som følge af eller opstået på grund af: (a) din brug af websiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i en konkurrence; (b) din overtrædelse af denne aftale; og/eller (c) din krænkelse af andres rettigheder, både enkeltpersoner og/eller virksomheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og selskaber har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, annoncering, serviceydelser, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår herfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, Registreringsdata og/eller materialer, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og eventuelle identificerbare personoplysninger, som du giver os i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik her.

Enhver forsøg fra enkeltperson, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, til at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværkere og/eller på anden måde forstyrre driften af websitet, udgør en overtrædelse af strafferet og civilt ret og TheSoftware vil aktivt forfølge alle retsmidler i denne forbindelse mod enhver overtrædende person eller enhed i videst muligt omfang tilladt efter loven og i retfærdighed.