Dasar Privasi

Dengan mengklik pada “Lanjutkan”, anda memberi kami kebenaran untuk menghantar e-mel mengenai tawaran kami kepada anda. Jika anda tidak mahu menerima lagi e-mel daripada kami, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap e-mel.

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Pernyataan privasi ini memberikan makluman tentang piawaian dan terma di bawah mana perisian ini melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pengunjung laman web di World Wide Web yang dimiliki dan dioperasikan oleh perisian ini, termasuk perisian ini dan perisian ini. Pernyataan privasi ini memberikan makluman tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara di mana maklumat anda boleh digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi:

Perisian ini biasanya menerima data spesifik tentang pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, memberikan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Oleh tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada Perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda ingin atau tidak mahu Perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicara, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain tentang perkhidmatan Perisian ini kepada anda. Jika tiada arahan daripada anda, Perisian ini mungkin menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian ini, ejen-ejen sah Perisian ini, dan pembekal barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian ini dan tawaran mereka mungkin menarik kepada anda.

Contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan adalah sepenuhnya bergantung kepada individu yang menggunakan produk, idea, teknik kami, dan usaha yang diberikan. Kami tidak mengklaim ini sebagai ‘skim kaya cepat’, dan anda juga tidak patut melihatnya sebagai sedemikian.

B. Maklumat Tidak Boleh Dikenalpasti (Generik):

Secara umum, Perisian mengumpul beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik ini tidak mendedahkan identiti pengunjung. Ia biasanya termasuk maklumat tentang alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, bilangan dan kerap kali pengunjung, dan laman-laman Perisian yang dikunjungi. Perisian mengumpul maklumat ini untuk tujuan menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang boleh digunakan untuk menyediakan pengunjung dengan maklumat yang disesuaikan tentang perkhidmatan Perisian). Perisian tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul seperti ini dengan mana-mana maklumat yang boleh dikenal pasti. Anda boleh tetapkan pelayar anda untuk memberitahu anda apabila anda menerima cookie dan anda boleh menolaknya.

C. Laman web bermula The Perisian anda, pelayan, papan buletin, forum, Laman-Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk pada papan buletin, bilik sembang, atau laman web yang Perisian tersebut mungkin menjadi tuan rumah bagi anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian tersebut, tersedia kepada sesiapa sahaja yang melawat ruang itu. Perisian tersebut tidak dapat melindungi apa-apa maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web Perisian tersebut mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian tersebut. Perisian tersebut tidak dapat melindungi apa-apa maklumat yang mungkin anda dedahkan di laman-laman web ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji penyataan dasar privasi laman-laman web tersebut yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had-had:

Tanpa mengira perkara di atas dan mematuhi undang-undang yang berkenaan, Perisian tersebut bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam sebarang siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar kepada Perisian) atau aktiviti haram yang didakwa oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Bagi tujuan terhad untuk mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan mematuhi undang-undang yang berkenaan, Perisian tersebut mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi. Selain itu, Perisian tersebut mungkin memilih untuk memantau kawasan komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut adalah diperlukan atau sesuai untuk beroperasi Perisian tersebut; atau untuk melindungi hak atau harta Perisian tersebut atau orang lain. Berkaitan dengan jualan atau pemindahan berpotensi kepentingan apa-apa dalam Perisian tersebut dan Perisian tersebut dan tapak lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian tersebut berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian tersebut) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi pengganti kepentingan Perisian berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpulkan dan dijaga oleh Perisian tersebut; dan bersetuju dengan kewajipan dalam kenyataan dasar ini.