Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandør tjenester

Ved å fullføre de relevante bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden kan inneholde beskrivelser som leveres direkte av tredjepartsprodusentene eller -distributørene av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle registreringsskjemaet for konkurransen, og ved å godta de offisielle reglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne kampanjeprisene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettstedet, må du først fylle ut det aktuelle registreringsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistreringsdata der det etter TheSoftwares eneveldige og eksklusive skjønn blir fastslått at: (i) du bryter en hvilken som helst del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre registreringsdatakriteriene når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVER

Som bruker av nettsiden får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noe informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine til å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens riktige funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designen, sammenstillingen, den magnetiske oversettelsen, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre saker relatert til nettstedet, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noe del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller andre former for innhenting eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammensetning, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettstedet, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en avkall på noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruk av et varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den gjeldende eieren er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSIDEN, SAMARBEIDE OM MERKEVARE, “RAMMING” OG/ELLER REFERERE TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres egen nettside eller nettsted av noen som helst grunn. Videre er det strengt forbudt å “ramme” nettsiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (URL) til nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du er spesifikt enig i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller stanse, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil være ansvarlig for eventuelle skader som er forbundet med det.

REDIGERING, SLETTER OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til, for oss i sole discretion, å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garantier for at slike nedlastinger er frie for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkere og/eller andre partnere, skadesløse fra og imot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, gjort av en tredjepart som skyldes eller oppstår som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller delta i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsider og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser. Videre godkjenner TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNERKLÆRING/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt personvernpolitikken vår. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir oss, i samsvar med vilkårene i personvernpolitikken vår. For å se vår personvernpolitikk, vennligst Klikk Her.

Enhver forsøk av enkeltperson, uavhengig av om vedkommende er en TheSoftware-kunde eller ikke, på å skade, ødelegge, forstyrre, vandalisere og/eller på annen måte gripe inn i driften av nettstedet, er et brudd på straffeloven og sivilretten, og TheSoftware vil grundig forfølge alle tiltak i denne sammenheng mot enhver fornærmende person eller enhet til fulle utstrekning tillatt av loven og rettferdighet.