Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin de software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers wordt verstrekt aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie mogelijk wordt gebruikt. Dit beleid kan in de loop van de tijd veranderen, dus kom regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw The Software-services te sturen. Zonder enige instructies van u kan De Software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de The Software-familie van bedrijven, door De Software gemachtigde agenten en door andere goederen- en dienstverleners waarmee The Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een ‘word rijk-schema’, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het bevat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van De Software. De Software verzamelt deze informatie met als doel klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van De Software op maat gemaakte informatie te verstrekken over de diensten van De Software). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Jouw De Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Third-Party Sites:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, waaronder elk prikbord, chatroom of website die De Software host als onderdeel van uw De Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen bescherming bieden voor informatie die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van De Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan De Software. De Software kan geen bescherming bieden voor informatie die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt, raad te plegen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of private elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doelen om dergelijke samenwerking en maatregelen uit te voeren en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het nodig zijn dat de software persoonlijk identificeerbare informatie openbaart. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke openbaarmaking nodig of geschikt is voor het bedienen van de software; of ter bescherming van de rechten of eigendom van de software of anderen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van elk belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.