Polityka Prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe na całym świecie, które są własnością i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz naszych sposobach wykorzystania Twoich informacji. Polityka ta może ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających swoją witrynę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, kupują lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie dotyczące obsługi klienta, udostępniają informacje dotyczące życiorysu w celu zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy udostępniasz dane osobowe oprogramowaniu za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, będą one wykorzystane do realizacji twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług oprogramowania. Jeśli nie wydasz żadnych instrukcji, oprogramowanie może używać informacji, które podajesz, aby informować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm oprogramowania, autoryzowanych agentów oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi oprogramowanie ma relacje, a oferty które mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w działanie. Nie przedstawiamy tego jako „schemat zdobycia bogactwa”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólności, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o przypisanym do Twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta oraz witryny. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być stosowana do dostarczania odwiedzającemu dostosowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranej w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobą. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cię powiadamiała, gdy otrzymasz ciasteczko i możesz je odrzucić.

C. Twoja Strona hostowana na oprogramowaniu, serwerze, tablicy ogłoszeń, forum, stronach stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w publicznym miejscu, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępniać dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla wszystkich innych użytkowników odwiedzających to miejsce. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych lokalizacjach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z oficjalnymi organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkownika Usługi oraz podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i podejmowanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zmuszone do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub stosowne do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakichkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu oraz innych stronach internetowych należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji, które podałeś Oprogramowaniu) podmiotowi trzeciemu, który koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania określone w tym oświadczeniu.