Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile enumerate în Acord cu privire la utilizarea dumneavoastră a Website-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dumneavoastră și Software cu privire la utilizarea dumneavoastră a Website-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Website. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără o notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi postat pe Website, iar dumneavoastră ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Website-ul. Prin utilizarea continuă a Website-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord care sunt în vigoare în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii pentru furnizori

Prin completarea formularelor de comandă corespunzătoare, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe website-ul nostru. Produsele și/sau serviciile prezentate pe website pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorul final al produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de vreun terț pentru orice solicitare legată de produsele și/sau serviciile oferite pe website.

CONCURSURI

Ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Înregistrându-te în mod corect și precis în legătură cu formularul de înregistrare la concursul respectiv, și acceptând Regulile Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui concurs, poți fi selectat pentru a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completezi integral formularul de înregistrare corespunzător. Ești de acord să furnizezi date de înregistrare la concurs corecte, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la concurs, în cazul în care, în exclusivitatea sa și la alegerea sa, se constată că: (i) încalci orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la concurs pe care le-ai furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în orice alt mod. TheSoftware poate modifica criteriile de date de înregistrare în orice moment, în propria sa discreție.

ACCEPTAREA LICENȚEI

În calitate de utilizator al site-ului, ți se acordă o licență neexclusivă, neretransmisibilă, revocabila și limitată de a accesa și utiliza site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Poți utiliza site-ul și conținutul pe un singur calculator în scop personal, noncomercial. Nicio parte a site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu ai voie să utilizezi, să copiezi, să emulezi, să clonezi, să închiriezi, să vinzi, să modifici, să decompilezi, să dezasamblezi, să reverse-engineering sau să transferi site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice porțiune a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu ai voie să utilizezi nicio dispoziție, software sau rutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferezi cu funcționarea corectă a site-ului. Nu ai voie să întreprinzi nicio acțiune care ar impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, convertirea digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți din Site, Conținut, Concursuri și/sau Servicii este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialelor de pe Site, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau alte forme de „scrapping” sau extragere de date în vederea creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau direcționare fără permisiunea scrisă din partea TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Site sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la dreptul asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, iconițele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea deținătorilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA CĂTRE WEBSITE, CO-BRANDINGUL, „FRAME-AREA” ȘI/Sau REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de către TheSoftware, nimeni nu poate face hyperlink către Website, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de drepturi de autor), către propriul lor website sau locație web, din orice motiv. Mai mult, „frame-area” Website-ul și/sau referirea Uniform Resource Locator („URL”) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware, este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin aceasta recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice daune asociate.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Își rezervă dreptul, la propria discreție, să editeze și/sau să șteargă orice documente, informații sau alt conținut care apare pe site.

AVERTISMENT PRIVIND DAUNELE PRODUSE DE DESCĂRCĂRILE EFECTUATE

Vizitatorii descarcă informații de pe Site pe propria răspundere. Software-ul nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt fără coduri de computer corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații lor respectivi, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandurile și / sau alți parteneri, feriți de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților rezonabile), daunele, procesele, costurile, cererile și / sau hotărârile de orice fel, făcute de orice terță parte din cauza sau în legătură cu: (a) utilizarea dvs. a site-ului, serviciilor, conținutului și / sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și / sau (c) violarea drepturilor oricărei alte persoane și / sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și / sau afiliații lor, precum și fiecare dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și / sau avocații lor respectivi. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să facă valabile și să-și apere direct aceste prevederi în numele propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate oferi link-uri către și/sau să vă direcționeze către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de Furnizori Terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse de terți, vă recunoașteți și sunteți de acord prin prezenta că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse de terți. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio condiție, politică de confidențialitate, conținut, reclame, servicii, produse și/sau alte materiale prezente sau disponibile pe aceste site-uri web sau resurse de terți, nici pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, Datele de Înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web, sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea site-ului web, precum și orice altă informație personal identificabilă furnizată de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vedea Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să Dați click aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu un client TheSoftware, de a distrage, distruge, altera, vandaliza și/sau de a interfere cu operarea Site-ului, este o violare a legilor penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu asiduitate toate mijloacele legale și în echitate împotriva oricărui individ sau entitate care săvârșește o astfel de încălcare.