Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas zaslať vám e-maily týkajúce sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete nechcieť dostávať ďalšie e-maily, môžete kedykoľvek zrušiť odber na spodku každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje upozornenie na normy a podmienky, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií, ktoré návštevníci poskytujú na stránkach po celom svete, ktoré patria a prevádzkujú Softvér, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje upozornenie na naše postupy zhromažďovania informácií a spôsoboch, ako môžu byť vaše informácie použité. Táto politika sa môže čas od času meniť, takže sa prosím pravidelne vráťte, aby ste si prečítali tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér zvyčajne dostáva konkrétne údaje o svojich návštevníkoch webovej stránky len vtedy, keď takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia si alebo sa prihlásia na služby, otvoria vstupenku na zákaznícku podporu, poskytnú životopisové informácie o pracovných príležitostiach alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď nakupujete, používate kreditnú kartu na platbu za služby, odovzdáte životopis alebo požiadate o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov vám bude poskytnutá možnosť zvoliť si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, zaslať vám oznámenia a ďalšie dôležité informácie o vašich softvérových službách. Ak nebudete mať žiadne pokyny od vás, softvér môže použiť informácie, ktoré ste poskytli, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných rodinou spoločností softvéru, povolenými agentmi softvéru a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými softvér spolupracuje a ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou zarobení. Potenciál na zarábanie úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené na to. Nepredstavujeme to ako „schému na rýchle zbohatnutie“ a nemali by ste to tak vnímať.

B. Neosobne Identifikovateľné (Všeobecne) Informácie:

Všeobecne softvér automaticky zhromažďuje niektoré generické informácie. Generické informácie nezverejňujú identitu návštevníka. Obvykle obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky Softvéru. Tieto informácie sa zhromažďujú výhradne za účelom poskytovania zákazníckeho servisu a zistenia potrieb webových stránok. K tomu používame určité technológie, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá sa môže používať na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách Softvéru). Softvér nekombinuje informácie získané týmto spôsobom so žiadnymi osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás informoval, keď dostanete cookie, a môžete ju odmietnuť.

C. Vaše webové stránky hostujúce softvér, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek on-line nástenníku, chatu alebo webovej stránky, ktorú The Software pre vás hostí ako súčasť vašich služieb The Software, sú dostupné pre všetkých, ktorí navštívia toto miesto. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nezávislým od The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nesprávnosť vyššie uvedeného a v súlade s platnými zákonmi sa The Software plne spolupracuje s úradníkmi štátu, miestom a federácie v akejkoľvek vyšetrovacích krokoch týkajúcich sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických správ odoslaných The Software) alebo domnelých nezákonných činností akéhokoľvek používateľa služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelmi dosiahnutia tejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť potrebné, aby The Software odhalil údaje umožňujúce identifikáciu osoby. Okrem toho si The Software môže vyhradiť právo monitorovať oblasti akéhokoľvek druhu komunikácie za účelom dodržania akéhokoľvek zákona, predpisu alebo žiadosti vlády, ak je takéto odhalenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku The Software, alebo na ochranu práv alebo majetku The Software alebo iných osôb. V súvislosti so potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek zo svojich záujmov v The Software a The Software a ďalších webových stránkach vlastnených spoločnosťou si The Software vyhradzuje právo predaja alebo preuniesť vaše údaje (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné údaje a ďalšie údaje poskytnuté The Software) tretej strane, ktorá sa zameriava na oblasť komunikačných produktov alebo služieb, súhlasí byť nástupcom záujmov The Software týkajúcich sa údržby a ochrany údajov zhromaždených a udržiavaných The Software a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia.