Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBE SPORAZUMA

Strinjate se s pogoji in določili, opisanimi v Sporazumu v zvezi z vašo uporabo Spletne strani. Sporazum predstavlja celoten in edini sporazum med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo Spletne strani in nadomešča vse predhodne ali istočasne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja glede Spletne strani. Sporazum lahko po lastni presoji spremenimo kadarkoli brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Sporazum bomo objavili na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani ga morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje in določila v Sporazumu, ki veljajo v tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Ponudnik storitev

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnic lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, ki so prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne predstavlja ali ne zagotavlja, da so opisi teh izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren do vas ali tretje osebe za noben zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja spletna stran.

KONKURSI

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko Konkursov. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za prijavo na Konkurs in s strinjanjem s Pogoji uradnih pravil, ki se uporabljajo za vsak Konkurs, imate možnost sodelovati in osvojiti promocijske nagrade, ki se ponujajo skozi vsak Konkurs. Za sodelovanje v konkursih, ki so predstavljeni na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in celovite podatke registracije za Konkurs. TheSoftware ima pravico, da zavrne katere koli podatke registracije za Konkurs, če se ugotovi, da: (i) ste v kršitvi katerega koli dela Sporazuma, in/ali (ii) podatki registracije za Konkurs, ki ste jih zagotovili, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli spremeni kriterije registracijskih podatkov, in to po svojem izključnem preudarku.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletnega mesta vam je podeljena neizključujoča, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli brez razloga prekine to licenco. Spletno mesto in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Nobenega dela spletnega mesta, vsebine, izbirnih vsebin in/ali storitev ni dovoljeno reproducirati v kakršnikoli obliki ali vključiti v kakršen koli sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, razčlenjevati, povratno prevesti ali prenašati spletnega mesta, vsebine, izbirnih vsebin in/ali storitev ali kateregakoli njegovega dela. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motile ali poskušale motiti pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi obremenil nesorazmerno veliko obremenitev infrastrukture Programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, izbirnih vsebin in/ali storitev ni prenosljiva.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, prevod v magnetno obliko, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in drugi zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali katere koli druge vrste poizvedbe ali ekstrakcije podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali materialov na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odrekanja kakršnih koli pravic do teh informacij in/ali materialov. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih posameznih lastnikov. Prepovedana je uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustrezne lastnika.

HIPERPOVEZAVANJE S SPLETNO STRANJO, SOPOGOJENOST, ZABURKOVANJE IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN, KI NI DOVOLJENO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme povezovati spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, identiteto ali avtorska dela) na njihovo spletno stran ali na svoje spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano „zaburkovanje“ spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator virov (URL) spletne strani v kakršnih koli komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Strinjate se, da boste aktivno sodelovali s spletno stranjo v smislu odstranjevanja ali prenehanja takšne vsebine ali dejavnosti. Tu izjavljate, da boste odgovorni za vso škodo, povezano s temi dejanji.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMINJANJE

V naši izključni presoji si pridržujemo pravico do urejanja in/ali brisanja vseh dokumentov, informacij ali drugega vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

DISCLAIMER ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne nudi garancije, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

ODŠKODNINITEV

Sprejemate odgovornost za povrnitev škode in zaščito družbe TheSoftware, njihovih staršev, podružnic in povezanih podjetij, članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-brandezov in/ali drugih partnerjev, brezškodljivimi od vseh in vseh tožb, stroškov (vključno s razumnimi odvetniškimi stroški), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb, ki jih dobi tretja oseba zaradi ali nastane zaradi: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali vstopa v katero koli tekmovanje; (b) vaše kršitve sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in/ali pravnega subjekta. Določbe tega odstavka koristijo družbi TheSoftware, njihovim staršem, podružnicam in/ali povezanim podjetjem, in vsakemu njihovemu uradniku, direktorju, članu, zaposlenemu, agentu, delničarju, licencarju, dobavitelju in/ali odvetniku. Vsaka od teh oseb in subjektov ima pravico uveljavljati in izvrševati te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

Spletne strani tretjih oseb

Spletna stran lahko ponuja povezave in/ali vam omogoča vstop na druge spletne strani in/ali vire interneta, vključno z lastniškimi spletnimi stranmi in/ali viri, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali viri, izrecno priznavate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih gradiv, ki so na voljo na takšnih spletnih straneh ali virih tretjih oseb, niti za kakršno koli škodo in/ali izgube, ki izhajata iz njih.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošiljate preko spletnega mesta ali v povezavi z njim, je podvržena naši izjavi o zasebnosti. Pridružujemo si pravico do uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletnega mesta in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki jih zagotovite, v skladu s pogoji izjave o zasebnosti. Za ogled naše izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, pohabil in/ali kako drugače motil delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo vztrajno preganjal vse ukrepe v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju, posamezniku ali organizaciji, v največji možni meri, ki je dovoljena po zakonu in pravičnosti.