Integritetspolicy

Genom att klicka på ‘Fortsätt’ ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot e-postmeddelanden kan du när som helst avsluta prenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra insamlingspraxis för information och om hur din information kan användas. Denna policy kan ändras över tiden, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information tillhandahålls frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportbiljett, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss informationstyp. När du ger personidentifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att i sitt eget gottfinnande skicka ut skrivelser och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, auktoriserade agenter för Programvaran samt andra varor och tjänster leverantörer som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte betraktas som ett löfte eller garanti om intäkter. Tjänstepotentialen är helt beroende av personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ned. Vi hävdar inte att detta är en “bli rik snabbt”-plan och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Generell icke-personligt identifierbar information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om den internetadress som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka sidor på programvaran som besökts. Programvaran samlar in denna information för att bestämma kundservice och webbplatsens behov. Vi åstadkommer detta genom att använda vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir notifierad när du får en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvara värdade webbplats, server, anslagstavlor, forum, Tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen som The Software kan erbjuda som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för vem som helst som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Softwares webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte har något att göra med The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicy för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickas till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, samt vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppnå sådan samverkan och genomföra sådana åtgärder samt i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla lagar, förordningar eller myndighetsbegäran, om sådan utlämning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran eller skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran och programvaran samt andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare avseende underhåll och skydd av den information som samlas in och hanteras av programvaran; och samtycker till de skyldigheter som anges i denna policyförklaring.