Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tüm anlaşmadır ve Web sitesiyle ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı istediğimiz zaman tek taraflı olarak değiştirebiliriz ve size özel bir bildirimde bulunmadan. En son Anlaşma Web sitesine gönderilecek ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o zamanki Anlaşmada yer alan tüm koşul ve koşullara uyacağınızı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKLİLİKLER

Website ve Hizmetler, ilgili yasa altında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireylere sadece sunulmaktadır. Website ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Website ve/veya Hizmetler’i kullanma ve/veya erişme izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu öğelerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, bu öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Ürünlerin ve/veya hizmetlerin Web sitesinden elde edilememesi veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle TheSoftware’nin herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili hiçbir iddiaya karşı size veya herhangi üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Yarışmalar

Zaman zaman, TheSoftware, Yarışmalar aracılığıyla promosyonel ödüller ve diğer ödüller sunmaktadır. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyonel ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için ilgili kayıt formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verileri’nizi, yalnızca TheSoftware’in münhasır ve mutlak takdirine bağlı olarak; (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğu belirlendiğinde reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verileri kriterlerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

LİSANS VERİMİ

Web Sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma hükümlerine uygun olarak, Web Sitesi’ne, İçerik’e ve ilişkili malzemeye erişmek ve bunları kullanmak için ayrıcalıklı, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware, herhangi bir nedenle bu lisansı her zaman sonlandırabilir. Kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Web Sitesi ve İçerik’i bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler, hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alma sistemi, elektronik veya mekanik bir sistemle birleştirilemez. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’i veya bunların bir bölümünü kullanma, kopyalama, taklit etme, klonlama, kiralama, kiraya verme, satma, değiştirme, decompile etme, açıklama kodunu inceleme, tersine mühendislik yapma veya transfer etme hakkınız yoktur. TheSoftware, Anlaşma’da açıkça verilmemiş olan tüm hakları saklar. Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısına aşırı veya orantısız büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web Sitesi’ni, İçerik’i, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİ HAKLAR

Website, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzenleme, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) hakları kapsamında korunmaktadır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve / veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün, tarafınızca kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’den yazılı izin almadan, Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve / veya Hizmetlerden malzemenin otomatik araçlarla veya herhangi bir veri çekme yöntemiyle sistematik olarak çekilmesi, toplama, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak scrape etmek veya veri çekmek yasaktır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve / veya Hizmetlerden görüntülenen hiçbir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer malzemeler üzerinde mülkiyet hakları elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme gönderme, TheSoftware’in söz konusu bilgi ve / veya malzeme üzerindeki herhangi bir hakka bir feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilgili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı onayı olmadan herhangi bir ticari markayı kullanmak kesinlikle yasaktır.

WEBSITEYE HYPERLINK VERME, İŞ ORTAKLIĞI, “ÇERÇEVELEME” VEYA WEBSITEYE REFERANS VERME YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse Website’ye veya bölümlerine (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı içeren materyaller dahil olmak üzere) website veya web mekanlarına herhangi bir nedenle hyperlink oluşturamaz. Ayrıca, Website’yi “çerçevelemek” ve/veya Website’nin Uniform Resource Locator (“URL”)’sini ticari veya ticari olmayan hiçbir medyada, TheSoftware’nin önceden, açık ve yazılı izni olmaksızın referans vermek kesinlikle yasaktır. Website ile işbirliği yapmayı ve bu tür içerikleri veya faaliyetleri kaldırmayı veya durdurmayı kabul edersiniz. Buna bağlı olarak meydana gelebilecek herhangi bir zarar için sorumlu olmayı kabul etmektesiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN OLUŞTURULAN HASAR İÇİN REDDİ

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirme konusunda kendi riskleriyle hareket ederler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar da dahil olmak üzere bozuk bilgisayar kodlarından arındırıldığı konusunda herhangi bir garanti vermez.

TAZMİNAT

Sen, TheSoftware’ı, ana şirketlerini, iştiraklerini ve her birinin ilgili üyelerini, yöneticilerini, direktörlerini, çalışanlarını, ajanlarını, birlikte marka adlandırıcılarını ve/veya diğer ortaklarını herhangi bir talebe karşı korumak ve tazmin etmek için, Tr.com sitesini, hizmetleri, içeriği kullanman ve/veya herhangi bir yarışmaya girmen sonucunda yüzüstü bırakılan/davalara karşı herhangi bir şekilde senin tarafından dava edilen masraflar (makul avukat ücretleri dahil), zararlar, davalar, masraflar, talepler ve/veya kararlar ile birlikte, başka bir kişinin ve/veya varlığın haklarını ihlal ettiğin hallerde, TheSoftware, ana şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları için dava etmelidir. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, ana şirketleri ve/veya iştirakleri, yöneticileri, direktörleri, üyeleri, çalışanları, ajanları, hissedarları, lisans verenleri, tedarikçileri ve/veya avukatları için geçerlidir. Bu bireylerin ve kurumların her biri, bu hükümleri doğrudan kendi adına ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya bunlara atıfta bulunabilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların üzerinde kontrol sahibi olmadığından, burada TheSoftware’nin söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan veya burada bulunan veya bu kaynaklardan mevcut olan, veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir hasar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Website’nin kullanımı ve Website ile ilişkili olarak veya onun aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Website’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm diğer kişisel bilgileri, Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için buraya tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun ya da olmasın, herhangi bir bireyin Website’nin işleyişine zarar verme, yok etme, müdahale etme, vandalizm yapma ve/veya başka türlü müdahalede bulunma girişimi, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware bu konuda herhangi bir saldırgan birey veya kuruluşa yönelik yasaların izin verdiği en geniş kapsamda ve hakkaniyete uygun olarak tüm çözümleri titizlikle takip edecektir.