Termini

SKOPU U MODIFIKAZZJONI TAL-KUNVENZJONI

Inti tikkoncordja mal-termini u l-kondizzjonijiet mfassla fil-Kunvenzjoni dwar l-Użu tal-Website. Il-Kunvenzjoni tkun il-kunvenzjoni sħiħa u biss bejn inti u The Software dwar l-Użu tal-Website u tiġi tneħħa kull kunvenzjoni, rappreżentazzjoni, garanzija u/jew/f’soprantendenza ta’ xhurhin/ijiet tal-kunvenzjonijiet li għandhom/jiġu f’kunnessin ma’ l-Website. Nistgħu nagħmlu modifika għall-Kunvenzjoni minn żmien għal żmien skont il-fiduċja tagħna biss, mingħajr notifikazzjoni speċifika lilek. L-aġġornament il-aktar riċenti tal-Kunvenzjoni se jiġi ppubblikat fuq il-Website, u għandek għandek tara l-Kunvenzjoni qabel ma tuża l-Website. Bil-użu kontinwu tiegħek tal-Website u/jew/tal-Servizzi, inti hawnhekk tikkonferma li inti ser tattendi mal-prinċipji kollha u mal-kondizzjonijiet magħżula fl-Assedjuffjar effettiv ta’ dik l-istess kunvenzjoni. Għalhekk, għandek taqsam id-daqs ta’ din il-paġna għall-aġġornamenti u/jew/bidliet.

REQUIREMENTS

Is-sit u s-servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jimtelaħ flimkien kontratti legali taħt il-liġi li japplikaw. Is-sit u s-servizzi ma humiex mistoqsija li jintużaw minn individwi taħt it-18-il sena. Jekk int taħt it-18-il sena, m’għandekx permess li tuża u/jew tuċċessa is-sit u/jew is-servizzi.

DESCRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Vendors

Per mezz ta’ komplimentarji ta’ ordnijiet ta’ xiri applikabbli, tista’ tiġġib, jew tipprova titħassar, ċerti prodotti jew/ed servizzi mill-Website. Il-prodotti jew/ed servizzi li huma ppreżentati fuq il-Website jistgħu jinkludu deskrijzjonijiet li huma pprovisti direttament mill-manifatturi jew distributori Tieni Terzi tal-Prodotti. Il-Software mhux ifisser jew iwarranta li l-deskrijzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma ċerti jew kompluti. Intif x’inti tgħid u taqbel li l-Software mhux responsabbli jew leabbli fiċ-ċaqquqa f’xi mod kemm talli ma tistax tikseb prodotti jew/ed servizzi mill-Website, jew għal xi diskussjoni mal-bejjiegħ tal-prodott, idistributur u l-konsumaturi tal-aħjar tal-pajjiż. Intif x’inti tgħid u taqbel li l-Software ma jkunx leabbli lejn inti jew xi terza parte għal kwalunkwe rivendikazzjoni li tikkonnettiva mal-prodotti jew/ed servizzi offruti mill-Website.

KONTESTI

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri premji promozzjonali u oħrajn permez kontesti. Billi tippjana informazzjoni korretta u veritiera f’kunnessjoni ma’ l-forom tal-kontesti applikabbli għar-reġistrazzjoni, u biex tħassar mill-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull kontest, tista’ tattendi għall-possibbiltà li tirbaħ. Biex tiżżid flimkien mal-kontesti ppresenżati fis-sit, għandek niġbed kompletament il-forma tal-prijav applikabbli. Int taċċetta li tipprovdi informazzjoni veritiera, korretta, attwali u kompluta dwar ir-reġistrazzjoni tal-kontest. TheSoftware għandhom id-dritt li jirrifiża kwalunkwe informazzjoni ta’ reġistrazzjoni tal-kontest fejn dħal, b’mod esklussiv tal-ebda, li: (i) int qiegħed infurza xi parti tal-Akkord; u / jew (ii) id-data ta ‘reġistrazzjoni tal-kontest illi provajt hi mhux kompleta, ħlief, dublett jew inkonċepibbli. TheSoftware jista’ jibdel il-kriterji tal-Data ta ‘Reġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, bl-ebda diżret.

LIKENZA TA’ DEJN

Bħala utent tal-websajt, ikun rilba lill-jew jkun inqas l-likenza, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża lill-websajt, għajnuna u materjal assoċjat skont il-Kuntratt. It-Software jista’ terġa’ jwaqqaf din il-likenza f’kull ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża lill-websajt u għajnuna fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kummerċjali. Ebda part tal-websajt, tal-għajnuna, tal-Ċompiti u/l-Iservizzi ma tistax tinkorpora fi xi forma f’sisema ta ‘estrazzjoni ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, koppja, emula, klonja, liri, kiri, bejgħ, modifika, dekumpila, diskumbina, inkwadra mal-websajt, il-għajnuna, l-Ċompiti u/l-Iservizzi jew xi parti minnhom. It-Software jżomm kwalunkwe drittijiet li mhumiex esplicitament mħajra fil-Kuntratt. M’għandekx tuża xi tagħmir, softwer jew rutina biex tkun taqdi jew tipprova taqdi ma ‘l-operazzjoni koretti tal-websajt. M’għandekx tieħu l-ebda azzjoni li tipperaġixxi kontra struttura ta’ TheSoftware b’kawża jew proporzzjoni kbar. Id-dritt tiegħek li tuża lill-websajt, l-għajnuna, il-Ċompiti u/l-Iservizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al sito web, ai contenuti, ai concorsi e ai servizi sono protetti da copyright, marchi commerciali e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati a, proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del sito web, dei contenuti, dei concorsi e/o dei servizi è rigorosamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal sito web, dai contenuti, dai concorsi e/o dai servizi mediante mezzi automatici o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o un elenco senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato o attraverso il sito web, i contenuti, i concorsi e/o i servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul sito web o tramite i servizi da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, le icone e i nomi di servizio associati, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul sito web o tramite i servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto esplicito del proprietario applicabile è strettamente vietato.

Biex taqdi link lejn is-sit elettroniku, ko-brendar, ‘framing’ u/jew jirreferi għas-sit elettroniku huwa malvuħ

Mal-aħjar ta’ TheSoftware, m’huwiex permess lil xi ħadd li jagħmel link lejn is-sit elettroniku, jew parti minnha (inklużi, iżda mhux biss, il-logotipi, iż-żewġ handsien, il-branding jew materjali kopyrightati), lejn is-sit jew l-okkupazzjoni elettronika tiegħu għal xi raġuni. Aktar minn hekk, ‘farimg’ is-sit u/jew jirreferi l-URL ta’ indirizz uniformi ta’ rizorsi (URL) tal-istess sit f’xi media kummerċjali jew mhux kummerċjali b’xejn il-permess preċedenti, skritt maħruġ minn TheSoftware huwa striktement malvuħ. Tikkonvinċini speċifikament ta’ kollaborazzjoni mal-istess sit biex tneħħi jew tixqa t-ħidma u/jew l-kontenut tal-ħidma. Hawnhekk inti tkun tafda għall-ħsara u għall-kull dannu li jista’ jkun meqjus għalih.

TADDIT, TMISTAWVER U MODIFIKAZZJONI

Inħarsu d-deċiżjoni tagħna waħda tulenija li taħdem u/jew tiħżar xogħlijiet, informazzjoni jew kontenut oħra li jidhru fuq is-Sit Web.

DISCLAIMER GĦALL-INKJURI LI TINKISEB MINN DOWNLOADS

Il-klijenti jagħtu download informazzjoni mid-Direttorju fis-Website b’riskju tagħhom. TheSoftware ma taħsebx garanzija li dawn il-download huma ħielsa mill-kodiċi korrompenti tal-kompjuter inklużi, iżda mhux esklussivament, virusi u vermi.

DEJMINAZZJONI

Tintuħ li tagħmel dejminazzjoni u tniedi mal-Software, kull waħda mil-ġenituri, sussidjarji u affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom il-membri, offiċċjali, diretturi, impjegati, aġenti, kollaboraturi u/jew partners ieħor, meħlus/a misjuba minn kull pretensa u/talba, spejjez, difetti, talbiet u/jew tiġri biex kontra terza pinna karattrizzata mill-użu tiegħek tal-websajt, is-servizzi, il-kontenut u/jew il-parteċipazzjoni tiegħek f’kwalunkwe Konkors; (b) ħlief ta’ dikjarazzjoni fuq l-Inteżmin ta’ Użu; u/jew (c) il-violazzjoni tiegħek ta’ drittijiet ta’ persuna o/jew entità oħra. Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-każjola huma għan-nafsi tal-Software, kull wieħed minnhom il-ġenituri, iċ-ċappaġni tagħhom u/jew affiljati minnhom, u kull wieħed minna l-offiċċjali, id-diretturi, il-membri, il-impjegati, il-aġenti, l-azzjonisti, il-licenzjaturi, is-saħħaħ u/jew l-avukati tagħhom. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandu d-dritt li jiġi jirrikjedi u jimplimenta d-dispożizzjonijiet dawn direttament kontra tiegħek.

WEBSITES DI TERZA PARTI

Il Sito Web potrebbe fornire collegamenti e/o indirizzarti ad altri siti web e/o risorse Internet, inclusi, ma non limitati a, quelli di proprietà e gestiti da fornitori di terze parti. Poiché TheSoftware non ha alcun controllo su tali siti web e/o risorse di terze parti, acconsenti e accetti che TheSoftware non sia responsabile della disponibilità di tali siti web e/o risorse di terze parti. Inoltre, TheSoftware non approva e non è responsabile o obbligatorio per termini e condizioni, politiche sulla privacy, contenuti, pubblicità, servizi, prodotti e/o altri materiali presenti o disponibili su tali siti web o risorse di terze parti, né per eventuali danni e/o perdite derivanti da essi.

POLITIKA DI PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Websajt, u kull komment, feedback, informazzjoni, Dati ta’ Reġistrazzjoni u/jew materjali li tissottometti permezz jew b’assozjazzjoni mat-Websajt, jinsabu suġġetti għall-Politika ta’ Privatezza tagħna. Nireġġeb lilna d-dritt li nużaw kull informazzjoni relatata mal-użu tal-Websajt, u informazzjoni identifikabbli personalment oħra kollha li twassal minnek, skont it-termini tal-Politika tagħna tal-Privatezza. Biex tara l-Politika tagħna tal-Privatezza, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn xi individwu, mhux interessat jekk huwa klijent ta’ TheSoftware, biex jiddamma, jiddestruħ, jibdel, jisterża u/o jintervjetra ma’ operazzjoni tal-websajt, hi vjolazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware ser isegwi b’mod vigliċi kull rimedju għal din il-qerda kontra kull individwu jew entità offendi permess mill-liġi u l-ekwità.