Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email thông báo về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không nhận bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về tiêu chuẩn và điều khoản mà phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập đến các trang web trên mạng Internet thuộc sở hữu và điều hành bởi phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về phương thức thu thập thông tin của chúng tôi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thông thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một truy vấn hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn thực hiện mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch, hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho The Software thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn xem liệu bạn có muốn The Software sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. The Software giữ quyền, theo quyền mà nó có, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của The Software cho bạn. Trừ khi có chỉ dẫn từ bạn, The Software có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty trong gia đình The Software, các đại lý ủy quyền của The Software và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có mối quan hệ và chương trình của ho có thể hấp dẫn đối với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và sự cố gắng đưa ra. Chúng tôi không xem điều này như một ‘kế hoạch trở nên giàu có’, và bạn cũng không nên xem nó như vậy.

B. Thông tin không nhận biết cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, phần mềm thu thập một số thông tin chung tự động. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập và các trang web của phần mềm đã được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookie” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về các dịch vụ phần mềm). Phần mềm không kết hợp thông tin thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web phần mềm của bạn được lưu trữ, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong một không gian công cộng, bao gồm bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Phần mềm Máy móc, sẽ được cung cấp cho bất kỳ ai khác truy cập không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong các địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm Máy móc. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong các trang web này và đề xuất bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Những Trường Hợp Ngoại Lệ và Giới Hạn:

Bất chấp các điều trước và tuân thủ các luật hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang trong mọi cuộc điều tra liên quan đến nội dung (bao gồm thông tin cá nhân hoặc tin nhắn điện tử riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc hoạt động có liên quan đến vi phạm pháp luật của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn để đạt được sự hợp tác và biện pháp đó và tuân thủ các luật hiện hành, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng các quy định pháp luật hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền và tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền quyền sở hữu nào của mình với Phần mềm và Phần mềm cũng như các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào các sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm liên quan đến việc bảo trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.